Gilles LEBRETON : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet 

Suppleant 

Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen  
- AGRI_AD(2019)641220 -  
-
AGRI 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.) (B9-0151/2019) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Gilles LEBRETON  
Gilles LEBRETON 

På Europaparlamentets NEWSHUB

 • Je rencontre aujourd'hui les pêcheurs bretons à Auray, à l'invitation de BreizhMer, pour évoquer leurs difficultés et leurs attentes. https://t.co/yqRThXFIG1 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Après un banquier à l'Elysée, un PDG du CAC 40 représente la France à la Commission de Bruxelles : les lobbies prennent directement le pouvoir, c'est + simple ! https://t.co/JXDV235yiq 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Au lieu de défiler avec les salafistes, le patron de la CGT devrait se réjouir du soutien du RN à la grève du 5 décembre. Mais il préfère garder ses oeillères, même si ça dessert les intérêts de ceux qu'il prétend défendre ! https://t.co/MKG6mFd0oh 

  Utstationerade:  
  på twitter 

Kontakt