Joëlle BERGERON : Hem 

Ledamot 

Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile 
Delegationen för förbindelserna med Irak 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 

Senaste aktiviteter 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet  
- JURI_AD(2018)629601 -  
-
JURI 
Yttranden i egenskap av föredragande 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  01U018
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Postadress 

  Parlement européen
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07H354
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: