Marie-Christine ARNAUTU : Hem 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Senaste aktiviteter 

Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Marie-Christine ARNAUTU  
Marie-Christine ARNAUTU 

På Europaparlamentets NEWSHUB

 • Les réseaux de passeurs ont augmenté de 80% en 6ans. Les trafiquants se spécialisent désormais dans l’installation durable de #migrants illégaux avec emplois au noir et fraude documentaire. L'immigration massive n'est lucrative que pr l'économie parallèle! https://t.co/1gvbUp1IZa 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Bonjour @gouvernementFR, La loi « anti-fake news » vous l'appliquez quand ? https://t.co/Mz6GemFDRj 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • 50 actes anti-chrétiens en février. 51 actes anti-chrétiens en mars. 47 actes anti-chrétiens en avril contre 37 en avril 2018. Aucune mesure, aucun plan de protection, la chrétienté qui a construit ce pays, et ce continent, se meurt ! https://t.co/izuAy1XXHD 

  Utstationerade:  
  på twitter 

Kontakt