Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Litauen Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Född: 16 maj 1963, Vilnius

Inlägg under plenarsammanträden

232

Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Läget i förbindelserna mellan EU och USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (debatt)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (debatt)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (debatt) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

7

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

7

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

YTTRANDE över kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

YTTRANDE över en EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

YTTRANDE över På väg mot en europeisk energiunion

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

YTTRANDE över en europeisk strategi för energitrygghet

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Institutionella förslag till resolution

331

Gemensamt förslag till resolution Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Gemensamt förslag till resolution om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om autonoma vapensystem

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Förslag till resolution om autonoma vapensystem

05-09-2018 B8-0355/2018

Gemensamt förslag till resolution om Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Gemensamt förslag till resolution om Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuella förslag till resolution

1

Skriftliga förklaringar

8

Skriftlig förklaring om bevarande av minnet av offren för förintelsen och stöd till inrättandet av Babi Yar Holocaust Memorial Center

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Bortfaller

Detaljer

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 135 - 13-03-2017

Skriftlig förklaring om behovet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att stödja regional tillgänglighet

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Bortfaller

Detaljer

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 106 - 13-03-2017

Skriftlig förklaring om att underlätta regionala och lokala myndigheters tillgång till europeiska struktur- och investeringsfonder

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Bortfaller

Detaljer

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 58 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om fördubbling av kapaciteten för rörledningen Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Bortfaller

Detaljer

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Ingiven : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal undertecknare : 182 - 08-06-2016

Skriftlig förklaring om organdonation

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Bortfaller

Detaljer

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Ingiven : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal undertecknare : 113 - 08-06-2016

Skriftlig förklaring om luftfartssäkerhet och farliga flygningar av militärflygplan

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaller

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 106 - 06-01-2016

Skriftlig förklaring om att sätta stopp för djurförsök

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 60 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om kanalisering av EU-stöd till terrororganisationer

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Bortfaller

Detaljer

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Ingiven : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Antal undertecknare : 65 - 11-05-2015

Skriftliga frågor

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Kommissionen

VP/HR - Situationen för dr Ahmadreza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kommissionen

Situationen för dr Ahmadreza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rådet

Genomförandet av GSP plus-systemet i Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Kommissionen

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Kommissionen

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Kommissionen

VP/HR - Syrisk säkerhetstjänsteman i Italien trots EU:s sanktioner

19-03-2018 E-001661/2018 Kommissionen

VP/HR - Genomförande av sanktioner mot Ryssland

12-03-2018 E-001509/2018 Kommissionen

Muntliga frågor

27

Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, mot bakgrund av situationen i Tjetjenien

25-06-2018 O-000072/2018 Kommissionen

Större interpellation - VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

21-03-2018 O-000032/2018 Kommissionen

EU-förbud mot användning av vilda djur på cirkus

16-05-2017 O-000042/2017 Kommissionen

Mindre interpellation - VP/HR - Fastställandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten

04-05-2017 O-000036/2017 Kommissionen

Större interpellation - Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

Människohandel

24-03-2017 O-000024/2017 Kommissionen

VP/HR - Mediefrihet i Georgien: fallet Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Kommissionen

EU-förbud mot användning av vilda djur på cirkus

14-02-2017 O-000013/2017 Kommissionen

Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa

03-02-2017 O-000009/2017 Kommissionen

Situationen i Italien efter jordskalven

14-11-2016 O-000139/2016 Kommissionen

Interpellationer

3

VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

21-03-2018 G-000003/2018 Kommissionen

VP/HR - Fastställandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten

04-05-2017 K-000002/2017 Kommissionen

Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 G-000004/2017 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

209

 

Gemensam digital ingång (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

All the citizens of the European Union have the right to products of the same quality. Although it sounds very straightforward and probably nobody would disagree with that but it has been proved that the reality is rather different. I call it an illegal and degrading business practice. In such situation there is a clear need of EU regulation on it. Consumer preferences can no longer serve as a pretext for lowering quality. In the European Union there are neither products nor citizens of the second class. So I voted in favor of this report and I strongly believe that we will find the European solution to this issue. Our citizens will no longer need to worry about such basic rights which are the basis of the EU Single Market.

 

Situationen i Ungern (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

The European Union is not only a peace project or a common market but the most importantly it is a union of commom values based on democracy, rule of law and human rights. All the Member States are bound to respect, defend and promote these values. We should never forget it. And Hungary is not an exception. Unfortunatley, the situation there represents a high risk of a serious breach of the essential values of European Union. We can not close our eyes and pretend that nothing is happening. Although it might be a comfortable position for the moment but it might lead to the catastrophic results in the future.

 

Autonoma vapensystem (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Den europeiska solidaritetskåren (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

11-09-2018

I see the program of the European Solidarity Corps as a good opportunity for young people to contribute to solidarity in the European Union by volunteering in the social field, by participating in projects with refugees and by serving the people who need it the most. This platform should be as inclusive as possible, allowing all young Europeans to take part in it, irrespective of their country of origin, their family`s economic situation and also with a focus on particularly to young people with disabilities. Investment in young people is investment in our future, the European future. Thus, I sincerely congratulate this initiative and wish for it to be as successful as Erasmus program has become.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels