Tiziana BEGHIN : Hem 

Ledamot 

Utskottet för internationell handel 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Budgetutskottet 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 

Senaste aktiviteter 

Kontakt