Eleonora EVI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Utskottet för framställningar 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Senaste aktiviteter 

Kontakt