Sorin MOISĂ : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 21-11-2017 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot
 • 22-11-2017 / 28-11-2017 : Grupplösa
 • 29-11-2017 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 17-11-2017 : Partidul Social Democrat (Rumänien)
 • 18-11-2017 / 01-07-2019 : Independent (Rumänien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 08-03-2015 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för internationell handel
 • 14-07-2014 / 06-06-2016 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för internationell handel

Suppleant 

 • 08-07-2014 / 28-11-2016 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 14-07-2014 / 21-11-2017 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön
 • 29-11-2016 / 18-01-2017 : Utskottet för framställningar
 • 19-01-2017 / 21-11-2017 : Utskottet för framställningar

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan  
- INTA_AD(2014)537343 -  
-
INTA 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan  
- INTA_AD(2014)537395 -  
-
INTA 

Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (B8-0397/2018) EN  
 

I voted in favour of this report because emerging technologies such as blockchain and DLTs have the potential to improve EU economic competitiveness, while creating a trusted social and economic environment for citizens and companies.
Parliament through this report shows its open-mindedness towards this new technology, carefully acknowledging related challenges, and asks the European Commission and EU Member States to make use of such tools in our public sector, boost Digital Single Market efforts and embrace innovation-friendly policies, but also provide legal certainty and long-term perspectives to EU investors and entrepreneurs.

Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) EN  
 

. ‒ The high-potential 3D printing technology is no longer captive in a closed market. This opens the door for many use cases, benefitting businesses and private users alike. Similarly, it provides numerous advantages across industries. For SMEs, it may decrease significantly the cost of labour and offers flexibility in design, whereas for large companies the footprint of the industrial additive manufacturing system is much lower than the traditional one. I therefore welcome this report that offers clear recommendations to the European Commission on how to further facilitate transition towards legal certainty while stimulating innovation and growth in the EU.

Ramavtalet mellan EU och Australien (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) EN  
 

. ‒ I welcome this agreement, which establishes a comprehensive framework for enhanced bilateral cooperation between the EU and Australia. We now have the right legal basis for broadening our bilateral relationship by building on shared values and covering policy areas such as the environment, climate change, energy, education, culture, health, labour, disaster management, fisheries and maritime affairs, transport, legal cooperation, and combating money laundering and terrorist financing, organised crime and corruption.
The framework agreement also contains basic provisions on economic and trade cooperation (including on trade and investment related areas, agricultural trade, sanitary and phytosanitary issues etcetera), creating the conditions for negotiation of a fully fledged free-trade agreement between the EU and Australia. It is important that such negotiations be launched before the summer of 2018.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar