Siegfried MUREŞAN : Hem 

Vice ordförande 

Budgetutskottet 

Ledamot 

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt 
Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med Indien 

Senaste aktiviteter 

Kontakt