David McALLISTER : Assistenter 

Ackrediterade assistenter 

  • Moritz DUETEMEYER  
  • Valerie ILLEN  
  • Lukas MANSKE  

Ackrediterade assistenter (gruppering) 

  • Anna Lena BERGMANN  
  • Jana DABBELT  
  • Selma TOPORAN  

Kontakt