David McALLISTER : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ordförande 

 • 16-10-2014 / 15-02-2017 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för utrikesfrågor

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling
 • 16-10-2014 / 15-02-2017 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottsordförandekonferensen
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Fiskeriutskottet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 14-07-2014 / 29-09-2014 : Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina
 • 14-07-2014 / 29-09-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underutskottet för säkerhet och försvar

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624  
- AFET_AD(2017)604668 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part 

Kontakt