Fabio Massimo CASTALDO : Hem 

Vice talman 

PE  
Europaparlamentet 

Ansvarsområden som vice talman: 

  • Mänskliga rättigheter och demokrati, utom Sacharovnätverket (med vice talman Hautala)
  • Arbetsgruppen för byggnader, transporter och ett grönt parlament, ledamot
  • Arbetsgruppen för IKT-innovationsstrategi, ledamot
  • Ersättare för talmannen i fråga om multilaterala organ (icke säkerhetsrelaterade frågor), inbegripet FN och WTO
  • Ersättare för talmannen i fråga om förbindelser med europeiska branschorganisationer
  • Ersättare för talmannen i fråga om Latinamerika (med vice talman Charanzová)

Ledamot 

BURO  
Europaparlamentets presidium 
Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för konstitutionella frågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Senaste aktiviteter 

Kontakt