Isabella ADINOLFI : Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden  
- CULT_AD(2018)627931 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  01U030
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M03061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadress 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07H246
  1047 Brussels
   
  Contact data: