Isabella ADINOLFI : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om huruvida höghastighetsjärnvägen mellan Lyon och Turin verkligen bör byggas  
- P8_DCL(2016)0111 - Bortfaller  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 43 - 25-01-2017
Skriftlig förklaring om främjande av europeisk kultur  
- P8_DCL(2016)0046 - Bortfaller  
Maite PAGAZAURTUNDÚA , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Esteban GONZÁLEZ PONS , José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Santiago FISAS AYXELÀ , Yana TOOM , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Fabio Massimo CASTALDO , Isabella ADINOLFI  
Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 86 - 28-07-2016
Skriftlig förklaring om skydd av Europas hav mot kemiska och konventionella vapen  
- P8_DCL(2015)0053 - Bortfaller  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 89 - 06-01-2016
Skriftlig förklaring om att sätta stopp för djurförsök  
- P8_DCL(2015)0034 - Bortfaller  
Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV  
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 60 - 08-12-2015
Skriftlig förklaring om Europas demografiska framtid och de utmaningar som en åldrande befolkning och avfolkning medför  
- P8_DCL(2015)0003 - Bortfaller  
José BLANCO LÓPEZ , Francisco José MILLÁN MON , Iskra MIHAYLOVA , Jonás FERNÁNDEZ , Dan NICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Enrique CALVET CHAMBON , Rosa D'AMATO , Isabella ADINOLFI , Krzysztof HETMAN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Inés AYALA SENDER  
Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 109 - 17-04-2015

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  01U030
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M03061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadress 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07H246
  1047 Brussels
   
  Contact data: