Laura FERRARA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland 

Kontakt