Emil RADEV : Hem 

Ledamot 

Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt 
Delegationen för förbindelserna med Irak 

Senaste aktiviteter 

Kontakt