Ignazio CORRAO : Hem 

Ledamot 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för utveckling 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen 

Senaste aktiviteter 

Ignazio CORRAO  
Ignazio CORRAO 

På Europaparlamentets NEWSHUB

Kontakt