Jeppe KOFOD : 9:e valperioden 

Förklaringar 

Åtagandeförklaring