Robert Jarosław IWASZKIEWICZ : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt