Zdzisław KRASNODĘBSKI : Hem 

Vice talman 

PE  
Europaparlamentet 

Ansvarsområden som vice talman: 

  • Frågestunden
  • Läkarmottagningen
  • Arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitik, ledamot
  • Arbetsgruppen för byggnader, transporter och ett grönt parlament, ledamot
  • Arbetsgruppen för IKT-innovationsstrategi, ledamot
  • Ad hoc-arbetsgruppen om genomförande av säkerhetsrelaterade åtgärder och strategier, ledamot
  • Kansliet för det europeiska medborgarpriset, ledamot
  • Ersättare för talmannen i fråga om grannskapspolitiken (öst/Euronest) (huvudansvarig)
  • Ersättare för talmannen i fråga om Baltikum/nord/Arktis
  • Ersättare för talmannen i fråga om de centralasiatiska länderna

Ledamot 

BURO  
Europaparlamentets presidium 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Utskottet för kultur och utbildning 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen för förbindelserna med Israel 

Senaste aktiviteter 

Zdzisław KRASNODĘBSKI  
Zdzisław KRASNODĘBSKI 

På Europaparlamentets NEWSHUB

Kontakt