Pál CSÁKY : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för framställningar 

Ledamot 

Delegationen för förbindelserna med Indien 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt