Peter ERIKSSON

Inlägg under plenarsammanträden

27

Konsekvenserna av Nord Stream 2 för gasmarknaden i den centrala och östeuropeiska regionen (debatt)

09-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-09(16)

Den aktuella situationen i Europeiska unionen (debatt)

09-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-09(14)

Förberedelse av Europeiska rådets möte (18–19 februari 2016) (debatt)

03-02-2016 P8_CRE-REV(2016)02-03(6)

Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (debatt)

01-02-2016 P8_CRE-REV(2016)02-01(9)

Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet (B8-0044/2016)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(8.6)

På väg mot en europeisk energiunion - Att rusta Europas elnät för 2020 (debatt)

14-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-14(12)

På väg mot en europeisk energiunion - Att rusta Europas elnät för 2020 (debatt) (2)

14-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-14(12)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

1

BETÄNKANDE om en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn

AGRI
07-04-2015 A8-0126/2015

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

1

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar

ITRE
10-11-2016 ITRE_AD(2016)582103

Institutionella förslag till resolution

11

  Motion for a resolution on the Human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars

01-02-2016 B8-0173/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet

13-04-2015 B8-0344/2015

Förslag till resolution om mordet på Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland

09-03-2015 B8-0239/2015

  Motion for a resolution on Russia, in particular the case of Alexey Navalny

12-01-2015 B8-0046/2015

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om situationen i Ukraina

12-01-2015 B8-0018/2015

Skriftliga frågor

5

Reversibla vattenkraftverk

04-05-2016 E-003802/2016 Kommissionen

Kärnkraftverket på Hanhikivi i Pyhäjoki och kommissionens strategi för energitrygghet

04-09-2015 P-012546/2015 Kommissionen

Finlands agerande i energisamarbetet med Ryssland

30-01-2015 P-001364/2015 Kommissionen

Företagens skatteflykt

06-11-2014 P-008855/2014 Kommissionen

Muntliga frågor

1

En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Kommissionen