Janice ATKINSON : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Ledamot
 • 16-06-2015 ... : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Förenade kungariket)
 • 02-10-2015 ... : Independent (Förenade kungariket)

Ledamot 

 • 30-11-2016 ... : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 27-07-2015 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 02-03-2016 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2017 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 13-04-2018 ... : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Kontakt