Janice ATKINSON : Hem 

Ledamot 

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt