Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Förenade kungariket
  • Född: 18 juli 1971, Burnley

Inlägg under plenarsammanträden

18

Hatpropaganda, populism och falska nyheter i sociala medier – på väg mot en EU-åtgärd (debatt)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

EU-kunskap i skolan (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

11

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv

CULT
17-11-2016 A8-0340/2016

BETÄNKANDE om EU-kunskap i skolan

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

BETÄNKANDE om främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

BETÄNKANDE om de urbana aspekterna i EU:s politik

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

BETÄNKANDE om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

21

YTTRANDE över förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

YTTRANDE över årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2015

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

YTTRANDE över årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

YTTRANDE över en integrerad EU-politik för Arktis

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

YTTRANDE över investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: utvärdering av rapporten enligt artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av 2016 års prioriteringar

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

YTTRANDE över förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014-2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

YTTRANDE över förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Institutionella förslag till resolution

13

Förslag till resolution om situationen i Italien efter jordskalven

23-11-2016 B8-1291/2016

Förslag till resolution om Europeiska volontärtjänsten

19-10-2016 B8-1134/2016

Förslag till resolution om situationen i Venezuela

01-06-2016 B8-0724/2016

Förslag till resolution om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter

27-01-2016 B8-0154/2016

Förslag till resolution om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser

27-04-2015 B8-0389/2015

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Venezuela

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Förslag till resolution om situationen i Venezuela

06-03-2015 B8-0238/2015

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om byggandet av den strategiska transportvägen Via Carpathia i EU:s östra regioner

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Bortfaller

Detaljer

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal undertecknare : 61 - 08-06-2016

Skriftlig förklaring om Karpatregionen i EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Bortfaller

Detaljer

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 14-12-2015
Frist : 14-03-2016
Antal undertecknare : 47 - 15-03-2016

Skriftlig förklaring om att stärka de insatser som görs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaller

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ingiven : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal undertecknare : 64 - 27-01-2016

Skriftliga frågor

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Rådet

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Kommissionen

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Kommissionen

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Kommissionen

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Kommissionen

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Kommissionen

Muntliga frågor

3

Ökat terroristhot

14-12-2015 O-000160/2015 Rådet

Tillgång till finansiering för små och medelstora företag

13-10-2015 O-000122/2015 Kommissionen

Överträdelser av de mänskliga rättigheterna för barn med funktionsnedsättning

08-12-2014 O-000093/2014 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

1

 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.