• Amjad   BASHIR  

Amjad BASHIR : Betänkanden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer  
- A8-0246/2017 -  
-
AFET