Jonathan ARNOTT : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 18-01-2018 : United Kingdom Independence Party (Förenade kungariket)
 • 19-01-2018 / 16-04-2019 : Independent (Förenade kungariket)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetutskottet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontrollutskottet
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Budgetutskottet
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Budgetkontrollutskottet
 • 14-01-2019 / 01-07-2019 : Budgetutskottet

Suppleant 

 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Utskottet för konstitutionella frågor

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I do not support the role of Eurojust and therefore felt it appropriate to vote against this proposal.

Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

As I oppose harmonisation, I cannot support the principle of coordination of social security systems across the EU. On the amendments, I sought to vote to minimise the scope, and then I voted against on the final vote.

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I remain concerned by the nature of the European Union’s policies in regards to climate change. I still believe that they are not the right ones to achieve the stated aims, and therefore voted against.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part