Jonathan ARNOTT : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 

Suppleant 

Utskottet för konstitutionella frågor 

Senaste aktiviteter 

Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt