Deirdre CLUNE : Hem 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Kontakt