Malin BJÖRK : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt