Malin BJÖRK : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Delegationen för förbindelserna med Indien 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo 
Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 

Senaste aktiviteter 

Brunei  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.3)  
Inlägg i plenum 
Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers)  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt