Daniel BUDA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen för förbindelserna med Israel 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) RO  
 
Skriftliga förklaringar 
Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) RO  
 
Skriftliga förklaringar 
Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt