Claudia SCHMIDT : Hem 

Ledamot 

Budgetkontrollutskottet 
Utskottet för transport och turism 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Kontakt