• Annie   SCHREIJER-PIERIK  

Annie SCHREIJER-PIERIK : Inlägg i plenum - 8:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11