• Annie   SCHREIJER-PIERIK  

Annie SCHREIJER-PIERIK : Förslag till unionsakt - 8:e valperioden 

En ledamot får anmoda kommissionen att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt (en ny rättsakt eller ändring av en befintlig rättsakt). Artikel 47

Skriftlig förklaring om förbättrad insamling av plasma i Europeiska unionen  
- B8-0591/2018