Annie SCHREIJER-PIERIK : Meritförteckning 

Originalversion : NL 

Meritförteckning (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)  
Uppdaterat 24/02/2015 

Studier (titlar och examina) 

 • 1965-1968 : Lantbruks- och hushållsskola (ABTB)
 • 1976-1979 : Gymnasieutbildning ("Mavo") i Delden
 • 1985-1985 : Ledningskurs i Almelo
 • 1986-1986 : Förvaltningskurs (ABTB) i Almelo
 • 1986-1986 : Kurs för jordbrukskooperativ i Deventer

Yrkeskarriär 

 • 10/06/1968-31/12/2013 : Lantbrukare på en svinuppfödningsanläggning i Hengevelde

Politisk karriär 

Befattningar i ett politiskt parti eller en nationell fackförening  
 • 1986-1991 : Ledamot av styrelsen för CDA, avdelningen Ambt-Delden
 • 01/07/2010-12/11/2010 : Ledamot av CDA:s utvärderingskommitté (s.k. Frissen-kommittén)
Befattningar i lokalstyrelseorgan  
 • 1991-1995 : Ledamot av kommunfullmäktige i Ambt-Delden
Befattningar i en regional församling  
 • 18/04/1995-05/1998 : Ledamot av regionförsamlingen i Overijssel
Befattningar i ett nationellt parlament  
 • 19/05/1998-17/06/2010 : Ledamot av det nederländska parlamentets andra kammare
 • 25/09/2002-11/2006 : Vice ordförande för det ständiga utskottet för ekonomiska frågor (nederländska andra kammaren)
 • 20/04/2004-04/11/2008 : Ordförande för det ständiga utskottet för jordbruk, natur och livsmedelskvalitet (nederländska andra kammaren)

Övrig verksamhet 

 • 01/01/1986-01/01/1996 : Ledamot av styrelsen för ABTB (romersk-katolsk förening för lantbrukare och trädgårdsmästare)
 • 01/01/1991-01/01/1996 : Ledamot av Landbouwschap (nederländskt samrådsorgan på jordbruksområdet)
 • 01/01/1992-01/01/1995 : Ledamot av styrelsen för det regionala arbetsförmedlingskontoret i Twente
 • 01/01/1982-01/01/1986 : Ledamot av styrelsen för en katolsk kvinnoorganisation
 • 01/01/1996-01/01/1998 : Ledamot av styrelsen för GLTO (regional lantbruks- och trädgårdsodlingsorganisation), specialområde svinuppfödning

Kontakt