Annie SCHREIJER-PIERIK : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Fiskeriutskottet 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Senaste aktiviteter 

Annie SCHREIJER-PIERIK  
Annie SCHREIJER-PIERIK 

På Europaparlamentets NEWSHUB

Kontakt