Maite PAGAZAURTUNDÚA : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Ledamot 

Delegationen för förbindelserna med Palestina 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Fiskeriutskottet 
Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Kontakt