Marina ALBIOL GUZMÁN : Hem 

Ledamot 

Utskottet för framställningar 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för utveckling 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt