Maria SPYRAKI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

Maria SPYRAKI  
Maria SPYRAKI 

På Europaparlamentets NEWSHUB

Kontakt