Manolis KEFALOGIANNIS : Hem 

Ordförande 

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 
Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt