Sofia SAKORAFA : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 
Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för framställningar 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Sofia SAKORAFA  
Sofia SAKORAFA 

På Europaparlamentets NEWSHUB

 • RT @SenSanders: 12 million people in Yemen are suffering from severe hunger and 85,000 kids have already died from starvation as a result of the Saudi-led war. The United States should not be supporting Saudi Arabia in this disastrous war. The U.S. Senate must vote to end our involvement.

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • RT @GUENGL: “The EU has an obligation to ban trade with Israeli settlements and the fact that it has not done so shows non-compliance. If we think this doesn’t matter we might as well forget about international law.” Tom Moerenhaut on #BDS https://t.co/wMxglTvfqJ 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • RT @GUENGL: “Through its Horizon2020 research funds, the EU has funded over 200 projects with the participation of Israeli entities like Elbit and IAI (arms companies) complicit in war crimes against Palestinians” Omar Barghouti, co-founder of @BDSmovement https://t.co/myfy1KoTqg 

  Utstationerade:  
  på twitter 

Kontakt