Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Ledamot av presidiet
 • Grekland Independent
 • Född: 29 april 1957, Trikala, Thessalia

Ordförande

 • DCAM Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

Ledamot

 • CPDE Delegationsordförandekonferensen
 • AFET Utskottet för utrikesfrågor
 • PETI Utskottet för framställningar

Suppleant

 • ITRE Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • SEDE Underutskottet för säkerhet och försvar
 • D-MK Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 • D-CL Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile
 • DPAL Delegationen för förbindelserna med Palestina
 • DLAT Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Senaste aktiviteter

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels