José Inácio FARIA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Senaste aktiviteter 

Brunei PT  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-132-0000)  
Inlägg i plenum 

Kontakt