• Massimiliano   SALINI  

Massimiliano SALINI : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om den digitala teknikens potential att förbättra och sprida tillgången till kunskap  
- P8_DCL(2016)0085 - Bortfaller  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 81 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om främjande av religionsfrihet i Pakistan och fördömande av det oberättigade frihetsberövandet av Asia Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Bortfaller  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Ingiven : 25-05-2016
Frist : 25-08-2016
Antal undertecknare : 282 - 25-08-2016