Elmar BROK : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen för förbindelserna med Indien 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Kontakt