Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Belgien Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Född: 2 maj 1972, Sint-Truiden

Inlägg under plenarsammanträden

565

EU-stöd till UNRWA efter att USA dragit in sitt finansiella stöd till UNRWA (debatt)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(13)

Situationen i Jemen (debatt)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Tillståndet i unionen (debatt)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Situationen i Gaza och Jerusalems status (debatt)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Debatt med Belgiens premiärminister, Charles Michel, om Europas framtid (debatt)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Skydd av migrerande barn (debatt)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situationen på Gazaremsan

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

BETÄNKANDE om privata säkerhetsföretag

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

13

BETÄNKANDE om förbindelserna mellan EU och Nato

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

BETÄNKANDE om den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

BETÄNKANDE om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÄNKANDE om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

BETÄNKANDE om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Yttranden i egenskap av föredragande

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

6

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

YTTRANDE över EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

YTTRANDE Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institutionella förslag till resolution

302

Gemensamt förslag till resolution Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Gemensamt förslag till resolution om Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om autonoma vapensystem

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Gemensamt förslag till resolution om Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Gemensamt förslag till resolution om Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuella förslag till resolution

1

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om personer med Downs syndrom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 69 - 22-02-2017

Skriftlig förklaring om organdonation

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Bortfaller

Detaljer

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Ingiven : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal undertecknare : 113 - 08-06-2016

Skriftlig förklaring om luftfartssäkerhet och farliga flygningar av militärflygplan

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaller

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 106 - 06-01-2016

Skriftliga frågor

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Kommissionen

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Kommissionen

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Kommissionen

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Kommissionen

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Kommissionen

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Kommissionen

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Kommissionen

VP/HR - Situationen för dr Ahmadreza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kommissionen

Situationen för dr Ahmadreza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rådet

Muntliga frågor

21

Större interpellation - VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

21-03-2018 O-000032/2018 Kommissionen

Att skydda migrerande barn

20-03-2018 O-000031/2018/ändr.1 Kommissionen

En utredning till följd av den nya dieselskandalen "dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Kommissionen

VP/HR - Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU

21-12-2017 O-000102/2017 Kommissionen

Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU

21-12-2017 O-000101/2017 Kommissionen

Effekterna av Rysslands förbud mot import av jordbruksprodukter från EU

20-10-2017 O-000081/2017 Kommissionen

Erkännande av studieperioder utomlands

02-06-2017 O-000048/2017 Kommissionen

Mindre interpellation - VP/HR - Fastställandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten

04-05-2017 O-000036/2017 Kommissionen

Större interpellation - Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

Interpellationer

4

VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

21-03-2018 G-000003/2018

VP/HR - Fastställandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten

04-05-2017 K-000002/2017

Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Israels bosättningspolitik

27-01-2017 K-000001/2017

Skriftliga förklaringar

657

 

Paketet om strategin för offentlig upphandling (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Situationen i Jemen (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

Mervärdesskatt: period för tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och mekanismen för snabba insatser (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel