Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Ledamot
 • Belgien Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Född: 2 maj 1972, Sint-Truiden

Inlägg under plenarsammanträden

562

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Situationen i Gaza och Jerusalems status (debatt)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Debatt med Belgiens premiärminister, Charles Michel, om Europas framtid (debatt)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Skydd av migrerande barn (debatt)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situationen på Gazaremsan

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Situationen i Syrien (debatt)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situationen i Ryssland (debatt)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Barmhärtighetsmord i Uganda

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

BETÄNKANDE om privata säkerhetsföretag

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

13

BETÄNKANDE om förbindelserna mellan EU och Nato

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

BETÄNKANDE om den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

BETÄNKANDE om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÄNKANDE om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

BETÄNKANDE om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

5

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

YTTRANDE över EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

YTTRANDE Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institutionella förslag till resolution

295

Gemensamt förslag till resolution om Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Gemensamt förslag till resolution om Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Individuella förslag till resolution

1

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om personer med Downs syndrom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Bortfaller

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 69 - 22-02-2017

Skriftlig förklaring om organdonation

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Bortfaller

Detaljer

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Ingiven : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal undertecknare : 113 - 08-06-2016

Skriftlig förklaring om luftfartssäkerhet och farliga flygningar av militärflygplan

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaller

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 106 - 06-01-2016

Skriftliga frågor

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Kommissionen

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Kommissionen

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Kommissionen

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Kommissionen

VP/HR - Situationen för dr Ahmadreza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kommissionen

Situationen för dr Ahmadreza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rådet

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Kommissionen

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Rådet

Muntliga frågor

21

Större interpellation - VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

21-03-2018 O-000032/2018 Kommissionen

Att skydda migrerande barn

20-03-2018 O-000031/2018/ändr.1 Kommissionen

En utredning till följd av den nya dieselskandalen "dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Kommissionen

VP/HR - Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU

21-12-2017 O-000102/2017 Kommissionen

Situationen för kvinnliga människorättsförsvarare och deras stöd från EU

21-12-2017 O-000101/2017 Kommissionen

Effekterna av Rysslands förbud mot import av jordbruksprodukter från EU

20-10-2017 O-000081/2017 Kommissionen

Erkännande av studieperioder utomlands

02-06-2017 O-000048/2017 Kommissionen

Mindre interpellation - VP/HR - Fastställandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten

04-05-2017 O-000036/2017 Kommissionen

Större interpellation - Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

Interpellationer

4

VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

21-03-2018 G-000003/2018 Kommissionen

VP/HR - Fastställandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Egypten

04-05-2017 K-000002/2017 Kommissionen

Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 G-000004/2017 Kommissionen

VP/HR - Israels bosättningspolitik

27-01-2017 K-000001/2017 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

597

 

Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Det europeiska medborgarinitiativet (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Finansiella regler för unionens allmänna budget (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

FN:s generalförsamlings 73:e session (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel