Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Senaste aktiviteter 

Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 
Skriftliga förklaringar 
Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 
Skriftliga förklaringar 
Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt