Estefanía TORRES MARTÍNEZ : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Senaste aktiviteter 

Kontakt