Mihai ŢURCANU : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott (A8-0111/2019 - Milan Zver) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt