• Miguel   ARIAS CAÑETE  

Miguel ARIAS CAÑETE : Inlägg i plenum - 8:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11