Miguel ARIAS CAÑETE : Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen