Miguel ARIAS CAÑETE : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 25-07-1989 / 11-02-1990 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot
 • 12-02-1990 / 18-07-1994 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Popular (Spanien)

Vice ordförande 

 • 26-07-1989 / 13-12-1990 : Budgetkontrollutskottet

Ledamot 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Budgetutskottet
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Budgetutskottet
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Underutskottet för fiskerifrågor
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling